fbpx
Povratak na Blog

U koje akcije se investira novac u investicionim fondovima

U koje akcije se investira novac koji ste uložili u investicione fondove

Ko bira akcije i da li investitor može uticati na izbor akcija?

Investiranje kroz investicione fondove

Investiranje kroz investicione fondove podrazumeva dugoročan plasman kapitala u više akcija, sa ciljem povećanja vrednosti istih i sticanje dobiti.

Pored toga kod dugoročnog investiranja, bitno je i to da li Vam akcije plaćaju dividende i kolika je dividenda istih. Pri investiranju u investicione fondove postajete vlasnici investicionih jedinica (IJ), koje predstavljaju udeo u ukupnoj imovini fonda. Broj investiciona jedinica koje posedujemo u stvari pokazuje u kolikoj meri smo suvlasnici kompanija u koje je dati investicioni fond uložio kapital.

Jednim investiranjem možete postati suvlasnikom više desetina kompanija! Takođe, stičete i pravo na dividende tih kompanija.

Investiranje u kompanije koje dugoročno dobro posluju

U zavisnosti od vrste investicionih fondova i politike ulaganja kapitala, zavisi i rizičnost istih. Kod fondova sa nižom rizičnosti, ulaganje se vrši isključivo u kompanije koje već duži niz godina posluju dobro, koje imaju velik kapital i diversifikovana ulaganja. Kod ovakvih kompanija se mogu pratiti trendovi u poslovanju, i na osnovu toga se može zaključiti kada je najbolji trenutak za kupovinu akcija ovakvih kompanija.

Primeri za ovakve kompanije su; Apple, Boeing, BMW, VISA, Sony, Alibaba i mnoge druge…

Koji su pokazatelji da vredi investirati u neku firmu

Pokazatelja na osnovu kojih se vrši izbor za kompanije koje ulaze u portfolio određenog investicionog fonda ima mnogo. Najbitniji su kapital koji kompanija poseduje, stabilnost poslovanja i da li isplaćuje dividende. Visina dividendi je takođe od velikog značaja!

Jedan od pokazatelja, koje svaka kompanija koja ulazi u portfolio investicionog fonda mora da ima, jeste i obim dnevnog trgovanja akcijama na berzi. Ovo je bitno iz razloga da uvek postoji i tražnja i ponuda akcije kompanije na berzi, kako bi u svakom trenutku postojala mogućnost reinvestiranja ili prodaja akcija te kompanije.

U koje akcije se investira novac - Ko vrši izbor akcija

U koje akcije se investira novac – Ko vrši izbor akcija

Ko vrši izbor akcija koje ulaze u sastav portfolija investicionog fonda

S obzirom da je odluka o izboru akcija za investiranje složena, kod investiranja kroz investicione fondove, ta odluka nije na investitoru. Investitor vrši izbor investicionog fonda, a portfolio menadžer je zadužen za izbor portfolija tog fonda. On ovo mora da radi u saglasnosti sa Prospektom fonda. Pre konačne odluke, portfolio menadžer vrši dugotrajnu i duboku analizu kompanija, vrši konsultacije sa stručnjacima iz bankarskog i poslovnog sveta, kao i analitičarima koji vrše procene i predviđanja kretanja cena i tržišta.

Nakon svih procena, krajnji predlog se iznosi pred Izvršni odbor i vrši se kupovina ili prodaja akcija kompanije.

Kako investitor može uticati na akcije u portfoliju svog investicionog fonda

Sam investitor može uticati na izbor akcija u investicionom fondu samo preko izbora samog fonda. Investitor kupuje “paket” akcija koji je u portfoliju investicionog fonda, i koji se može menjati tokom vremena. Svakodnevno se ističe spisak 10 najizloženijih akcija u investicionom fondu izražen u procentima. Primera radi, ukolio je neka kompanija zastupljena sa 3.97% to znači da se od 100 novaca uloženih u dati investicioni fond 3.97 novaca uložilo u tu kompaniju. Taj postotak se može menjati, sa daljim ulaganjima i na veću i na manju vrednost.

Ovo se dobro vidi na sledećem primeru:

U koje akcije se investira novac - 10 najizloženijih akcija

U koje akcije se investira novac – 10 najizloženijih akcija

Koliko je bitno u koje akcije se investira novac

Kod dugoročnog investiranja je od presudne važnosti da se izaberu akcije kompanija koje će dobro poslovati u narednih 10-30 godina. U investicionim fondovima nižeg rizika to su kompanije koje su svetski poznate, sa velikim ukupnim kapitalom, sa stabilnim rastom, kompanije koje svake godine isplaćuju dividende svojim vlasnicima.

U slučaju da Vam je novac uložen u takve kompanije, dnevne oscilacije Vas neće mnogo doticati!

Može li se portfolio menjati tokom vremena

Menjanje portfolija je nešto što se stalno dešava. Promene mogu nastati ubacivanjem novih kompanija u portfolio ili izbacivanjem kompanija iz portfolia. Takođe, procentualna zastupljenost pojedinih kompanija je nešto što se stalno menja. U svakom slučaju, moguća je i promena čitavog portfolija.

To se čini prebacivanjem kapitala u drugi investicioni fond, koji ulaže prema drugom Prospektu, i gde je sastav portfolija drugačiji.

Ukoliko se to čini kod istog društva za upravljanje investicionim fondovima, menjanje investicionog fonda se dešava bez troškova.

Izbor fonda u koji da uložite svoj kapital

Izbor fonda je odluka koju treba doneti na početku investiranja i o tome smo govorili u prethodnim objavama (Kako investirati, Ulaganje u tržišta u razvoju…,).

Takođe možete pogledati i video priloge na našem video kanalu Kako investirati u investicione fondove Korak 1, Korak 2, Korak 3 i Korak 4.

U svakom slučaju, preporučuje se da se posavetujete sa investicionim savetnikom, kako bi Vaš izbor u potpunosti odgovarao Vašim željama.

Ukoliko već znate u koji investicioni fond želite da uložite, uradite to odmah, kliknite na Investirajte sad!

 

Ukoliko želite da primate naš Investicioni digitalni bilten, prijavite se na našu email listu

PRIJAVA NA EMAIL LISTU

 

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog