fbpx
Povratak na Blog

Presek stanja WVP Premium 31.03.2020.

U toku su velike korekcije na berzama u poslednje vreme. Investiranje putem investicionih fondova postaje sve popularnije.

Upoznajmo se sa Investicionim fondom WVP Premium.


Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP Fund management

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP Fund Management ad iz Beograda je deo WVP Grupacije iz Austrije. Od 2017. godine postoji u Srbiji i trenutno upravlja sa 4 investiciona fonda.

Menadžment ima dugogodišnje iskustvo sa upravljanjem investicionim fondovima u Austriji i Makedoniji i do sada je ostvarilo zavidne rezultate.

Prednosti ulaganja u investicione fondove

Prednosti ulaganja putem WVP Premium investicionog fonda su sledeće:

 • sigurnost (regulativa, kastodi banka, KoHV, interne procedure)
 • profesionalno upravljanje (licencirano od strane KoHV, menadment)
 • likvidnost (regulativa, interne procedure)
 • niži troškovi ulaganja (u odnosu na samostalan nastup na berzi)
 • diversifikacija (ulaganje u više industrija, na više kontinenata, u više valuta…)
 • pristup svetskim tržištima kapitala (SAD i Evropa)

Imovina pod upravljanjem WVP Premium investicioni fond

Trenutno pod upravljanjem u WVP Premium investicionom fondu ima:

1.305.000 €

Taj kapital je investiran u akcije najvećih svetskih kompanija sa razvijenih tržišta kapitala – SAD i Evrope.

10 najvećih pozicija % od imovine

 1. NOVONORDISK A/S CLASS B 2,01%
 2. MICROSOFT CORPORATION 1,98%
 3. LINDE PLC 1,94%
 4. ASML HOLDING NV 1,93%
 5. APPLE INC 1,56%

5. APPLE INC 1,56%
6. CATERPILLAR INC 1,53%
7. MERCK KGAA 1,53%
8. UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 1,53%
9. RWE AG ST O.N. 1,46%
10. BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW 1,44%

Diversifikacija portfolia WVP Premium investicionog fonda

Diversifikacija portfolija prema valutama, strukturi, geografskoj i sektorskoj izloženosti.

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog