fbpx
Povratak na Blog

Presek stanja WVP Dynamic 31.03.2020.

U toku su velike korekcije na berzama u poslednje vreme. Investiranje putem investicionih fondova postaje sve popularnije.

Upoznajmo se sa Investicionim fondom WVP Dynamic.


Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP Fund management

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP Fund Management ad iz Beograda je deo WVP Grupacije iz Austrije. Od 2017. godine postoji u Srbiji i trenutno upravlja sa 4 investiciona fonda.

Menadžment ima dugogodišnje iskustvo sa upravljanjem investicionim fondovima u Austriji i Makedoniji i do sada je ostvarilo zavidne rezultate.

Prednosti ulaganja u investicione fondove

Prednosti ulaganja putem WVP Dynamic investicionog fonda su sledeće:

  • sigurnost (regulativa, kastodi banka, KoHV, interne procedure)
  • profesionalno upravljanje (licencirano od strane KoHV, menadment)
  • likvidnost (regulativa, interne procedure)
  • niži troškovi ulaganja (u odnosu na samostalan nastup na berzi)
  • diversifikacija (ulaganje u više industrija, na više kontinenata, u više valuta…)
  • pristup svetskim tržištima kapitala (SAD, Evropa i tržišta u razvoju)

Imovina pod upravljanjem WVP Dynamic investicioni fonda

Trenutno pod upravljanjem u WVP Dynamic investicionom fondu ima:

891.000 €

Fond koji ulaže u akcije kompanija u tržištu u razvoju u Kini, jugoistočnoj Aziji, Rusiji i Indiji, kao i u akcije brzorastućih evropskih i američkih kompanija srednje tržišne kapitalizacije.

10 najvećih pozicija % od imovine

1. ISHARES MSCI INDIA ETF 4,13%
2. NetEase Inc 2,66%
3. CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2,51%
4. INTEL CORPORATION 2,47%
5. JD.COM INC ADR 2,44%

6. VERISIGN INC 2,42%
7. PAYPAL HOLDINGS INC 2,13%
8. AIA GROUP LTD 2,03%
9. JSC MMC NORILSK NICKEL ADR 2,02%
10. AUTOHOME INC ADR 2,01%

Diversifikacija portfolia WVP Dynamic investicionog fonda

Diversifikacija portfolija prema valutama, strukturi, geografskoj i sektorskoj izloženosti.

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog