fbpx
Povratak na Blog
Mesec štednje u novembru

Mesec štednje ili mesec investiranja u novembru

Mesec štednje u novembru

Svakog novembra u Srbiji se razoroči veliki deo vezanih štednih uloga u bankama.

Visina ukupno oročenih sredstava u Srbiji prelazi devet milijardi eura.

Građani koji poseduju ovaj kapital do sada su ga držali u bankama, ali su danas uslovi drugačiji.

Da li štedeti ili investirati

Mesec štednje je pravo vreme da se zapitamo da li želimo da štedimo ili da investiramo.

Štednja predstavlja akumulaciju kapitala na duži vremenskiperiod sa ciljem akumulacije, odnosno stavljanja sredstava na stranu. Na kraju takve štednje cilj nam je da nam ušteđeni kapital bude na raspolaganju.

Investicija predstavlja ulaganje kapitala na duži vremenski period sa ciljem oplođavanja tog kapitala. Na kraju perioda investiranja cilj nam je da nam sada već uvećani kapital bude na raspolaganju.

I štednja i investiranje su svrsishodne aktivnosti, samo je potrebno da se odlučimo šta želimo kao krajnji rezultat.

Inflacija kao činilac u odluci

Kada govorimo o inflaciji, mnogima je prva asocijacija hiperinflacija iz devedesetih godina u Srbiji.

Inflacija predstavlja gubitak vrednosti novca.

U savremenom kapitalizmu, inflacija je prateća pojava koja ima svoje mesto u ekonomskom razvoju, ali je takođe i pojava koja se često previdi kod dugoročnog planiranja. U mesecu štednje, kada planiramo plasman svog kapitala, neophodno je uzeti u obzir i inflaciju eura kao činioca.

Savakako , trebamo uzeti u obzir i inflaciju dinara kako bi dobili kompletnu sliku o mogućnostima za ulaganje i samim tim mogli doneti pravilnu odluku o ulaganju ili štednji.

[finance-vc-infotext icon_flat=”flaticon-finance-graph” title=”Inflacija” css=”.vc_custom_1542275504287{background-color: rgba(255,145,145,0.34) !important;*background-color: rgb(255,145,145) !important;}”]Prema dostupnim podacima inflacija eura je oko 2%, dok je inflacija dinara oko 3% na godišnjem nivou![/finance-vc-infotext]

Zaključak koji se nameće

Zaključak koji se nameće jeste da bez obzira na način akumuliranja za koji se odlučimo, stopa prinosa mora biti veća od 2% ukoliko investiramo u eurima, odnosno veća od 3% ukoliko investiramo u dinarima.

Ukoliko plasiramo kapital pod nepovoljnijim uslovima, realno je da će vrednost našeg kapitala da opada!

U svakom slučaju tu trebamo uzeti u obzir i kretanja na valutnom tržištu, odnosno slabljenje ili jačanje dinara prema euru.

Mesec štednje ili mesec investiranja

Uporedimo prinose prema mogućnostima koje imamo trenutno na tržištu.

Kombinovaćemo i štedne i investicione proizvode, gledajući dugoročnu komponentu. Ovo znači da posmatramo prosečne vrednosti na duži period.

[vc_line_chart style=”modern” tooltips=”” x_values=”ŠTEDNJA I INVESTICIJE” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Banka%22%2C%22y_values%22%3A%221.2%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Nov%C4%8Dani%20investicioni%20fond%22%2C%22y_values%22%3A%222.5%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Balansirani%20investicioni%20fond%22%2C%22y_values%22%3A%225%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%230088cc%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Unit%20Linked%20%C5%BEivotno%20osiguranje%22%2C%22y_values%22%3A%225%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235aa1e3%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Akcijski%20investicioni%20fond%201%22%2C%22y_values%22%3A%227%22%2C%22color%22%3A%22juicy-pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ff675b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Akcijski%20investicioni%20fond%202%22%2C%22y_values%22%3A%227.5%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23fe6c61%22%7D%5D” title=”Uporedne vrednosti očekivanih godišnjih prinosa” css=”.vc_custom_1542725680329{background-color: rgba(221,221,221,0.34) !important;*background-color: rgb(221,221,221) !important;}”]

* prosečne planirane vrednosti, izvor NBS

Kako se i na grafikonu vidi, prinosi su u investicionim ulaganjima veći nego u bankama na štednji.

Za slučaj da želimo da se naš novac oplođuje na nivou inflacije, onda je izbor novčani investicioni fond.

Ukoliko smo spremni na veći rizik, izbor su Unit Linked programi životnih osiguranja i balansirani investicioni fondovi.

Ukoliko smo spremni preuzeti nešto veći rizik, rešenje su akcijski investicioni fondovi.

Mesec investiranja u novembru

Neka novembar postane mesec investiranja!

Neka Vaš kapital radi za Vas!

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog