fbpx
Povratak na Blog
Koliko novca Vam je potrebno

Koliko novca Vam je potrebno da započnete investiranje u Srbiji

Investiranje u Srbiji

Investiranje u Srbiji je do sada bilo teško, sa mnogo poteškoća i zbog toga nije bilo dosta zastupljeno. Prvi problem sa kojim se potencionalni investitor suočio je bio izbor načina investiranja i odluka u šta da investira.

Srećom, situacija se u poslednje dve godine promenila na bolje, i sada je pred investitorom velik izbor mogućnosti za investiranje, bez obzira na visinu kapitala sa kojim raspolaže. Investitor može investirati u nekretnine ili zemljište kao kod nas tradicionalne vidove investiranja. Pored toga ima mogućnost i ulaganja na berzi direktno preko brokera ili putem investicionih fondova.

U ovom članku ćemo se usresrediti na takozvane “male” investitore, kojih je najviše i koji raspolažu sa ograničenim sredstvima za investiranje i ulaganjena berzi preko investicionih fondova.

Investiranje na berzi

Berze su organizovana i striktno regulisana finansijska tržišta[1][2] na kojima se trguje vrijednosnim papirima[1] robom, uslugama ili valutamaTrgovanje na berzama zasnovano je na principu ponude i potražnje. – Wikipedija

Investiranje na berzi je način da pojedinac plasira svoj kapital, u nadi da će ostvariti dobit. Na berzi se može investirati sa različitom visinom rizika. Rizik investicije je u srazmeri sa potencijalnim dobitkom, ali i gubitkom. Ipak, kada govorimo o investiranju, govorimo o ulaganju novca na duži period, sa većom diversifikacijom i sa tome shodno i nižim rizikom.

Smanjenje rizika investiranja se postiže na nekoliko načina:

VREMENSKI PERIOD INVESTIRANJA

Što je vremenski period investiranja duži, manji su uticaji dnevnih promena na rezultate. Na kratki rok se špekuliše, a na duži investira! Dužim rokom se smatra vremenski period od 10 godina pa na više.

DIVERSIFIKACIJA PORTFOLIJA

Portfolio predstavlja skup instrumenata u koji smo investirali novac. Diversifikacija je stvaranje raznovrsnosti. Dakle pojam diversifikacija portfolija podrazumeva da ne investiramo novac samo u jednu kompaniju ili proizvod, nego u više.

DISPERZIJA RIZIKA

Raspršavanje” rizika se vrši tako što se pri izboru portfolija uzima u obzir da se ulaže na više kontinenata (geografska disperzija), u više grana industrije, u više valuta (valutna disperzija) i u više kompanija. Ovim se smanjuje stepen rizika investiranja.

Veliki investitor - mali investitor

Pojmovi “veliki” i “mali” investitor se koriste u internoj komunikaciji na berzi za označavanje investitora koji ulažu više ili manje od 500.000€. Otprilike to je granica iznad koje Vam se isplati anfažovati usluge analitičara, brokera, savetnika, skauta i drugih stručnjaka da Vam izrade individualne analize i vrše plasman novca. Ispod tog iznosa su troškovi ovih usluga toliki da često dovode u pitanje isplativost investiranja na duži rok.

Ipak, postoji i način da “mali” investitori ulažu pod istim uslovima kao “veliki“!

To je investiranje preko investicionih fondova! Tu se novac “malih” investitora skuplja i plasira kao “veliki” investitor. Ovim se smanjuju troškovi investiranja (provizije, analize, savetovanja…).

Koliko novca ste spremni investirati

Koliko novca Vam je potrebno da započnete investiranje u Srbiji? – Koliko novca ste spremni da investirate?

Ovo su dva pitanja koja su povezana i odgovor na jedno često uslovljava i odgovor na drugo. Ipak, odgovor na prvo je lakši, a na drugo možete odgovoriti samo Vi!

Koliko novca Vam je potrebno da započnete investiranje u Srbiji

Investiranje putem investicionih fondova je u Srbiji moguće započeti već sa 5.000 dinara!

To je iznos minimalne jednokratne uplate, sa kojim postajete član investicionog fonda, dobijate investicione jedinice (IJ-vrednost investicione jedinice izračunava se tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica) datog Investicionog fonda i od tada možete pratiti rast vrednosti Vaše investicije.

Za veće investicije se može raditi i planirana uplata sredstava, kada se određuje ukupan iznos investiranja i vremenski rok, a uplata sredstava se obavlja u ratama u skladu sa dogovorom.

I kod jedne i kod druge vrste investiranja se naplaćuju troškovi investiranja.

Koliko novca ste spremni da investirate

Odluku o visini kapitala koji investirate trebate doneti nakon konsultacija sa savetnikom iz ove oblasti, kojiće imati uvid u Vaše finasijsko stanje, Vaše planove i ciljeve investiranja. Krajnja odluka je na Vama, ali je dobro poslušati savet.

Investirajte maksimalnu količinu novca koji neće ugroziti Vašu egzistenciju!

Kada i koliki povrat novca možete očekivati

KADA MOŽETE OČEKIVATI PRINOS

Kada govorimo  o investiranju, govorimo o dugoročnom plasmanu kapitala. Pod pojmom “dugoročni” se podrazumeva investiranje preko 10 godina. Kratkoročno ulaganje kapitla se naziva i špekulacija i cilj mu je brz obrt kapitala.

Kod dugoročnog investiranja, prinos se uvek iskazuje na proseku od najmanje 10 godina ili više. U toku investiranja vrednost investicije se može povećavati, ali i smanjivati. S obzirom na to ovde govorimo o trgovanju na berzi, ulaganju u akcije kompanija, za očekivati je da će se cena akcija menjati, što će sa sobom doneti i volatilnost (promenljivost) vrednosti naše investicije. U svakom slučaju, prosečan prinos je ono sa čime možemo računati kod investiranja u investicione fondove.

KOLIKI PRINOS MOŽETE OČEKIVATI

Prinos investicionih fondova zavisi od rizičnosti investicionog fonda. Rizičnost se iskazuje na skali od 1 do 7. Što je fond rizičniji, ocena je viša.

Rizičniji fondovi podrazumevaju i potencionalno veću prosečnu dobit.

Kao primer, možemo navesti novčani fond, koji je najmanjeg stepena rizika 1 i koji ima prosečan godišnji prinos oko 2%.

Balansirani fond, srednjeg stepena rizičnosti 3 ili 4, koji može imate prosečan godišnji prinos od 2.5 do 5 %, ili

akcijski investicioni fond, višeg stepena rizičnosti 5, koji može imati prosečan godišnji prinos i preko 7%. Pogledajte koliki je bio prinos u 2019.

Važno je napomenuti da ovo nisu garantovane vrednosti prinosa, pošto zavise od kretanjana berzi. Ipak sav novac koji je investiran u investicionom fondu je likvidan i ulagač u bilo kom trenutku može povući svoja sredstva koja ima pod ulaganjem.

Investiranje u Srbiji putem investicionih fondova

Ukoliko ste svesni načina i pravila ulaganja u investicione fondove (Kako investirati), i imate kapital koji ste spremni da uložite, preostaje Vam još da se konsultujete sa savetnikom i uradite neophodne korake uz njegovu pomoć. Za one koji prvo žele da dobiju ponudu preporučujemo da popune obrazac na stranici Investirajte sad! i u roku od najviše 12h ćete dobiti individualnu ponudu na mail.

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog