fbpx

Kako investirati u investicione fondove | Koraci za investiranje

Investiranje u investicione fondove je procedura koja je uz pomoć savetnika izuzetno jednostavna.

Prilikom ulaganja u investicioni fond, potrebno je preduzeti nekoliko koraka. Konsultujte se sa Vašim savetnikom kako investirati u investicioni fond.


Dostupnost novca za vreme ulaganja

Proverite kako investirati u investicione fondove, gde je novac stalno dostupan. U bilo kom trenutku, možete povući deo, ili sav iznos novca. Pri povlačenju novca, plaća se izlazna provizija.

Kod otvorenih investicionih fondova izlazna provizija je 0%