fbpx
Povratak na Blog
Investiranje pravnih lica u investicione fondove

Investiranje pravnih lica u investicione fondove

Investiranje pravnih lica u investicione fondove je prilika da se dugoročno plasira kapital, zadržavajući maksimalnu likvidnost tog kapitala, uz očekivani prinos svo vreme investiranja.

Kako pravno lice može investirati u investicione fondove

Investiranje pravnih lica u investicione fondove je moguće pod istim uslovima kao i fizičkim licima. Koraci koji su potrebni su pojašnjeni u našem članku Kako investirati u investicione fondove, a jedina razlika je pri popunjavanju pristupnice (video –  Korak 3: Popunjavanje pristupnice investicionom fondu).

Naime, kod popunjavanja pristupnice potrebno je identifikovati pravno lice, odgovorno lice i stvarne vlasnike pravnog lica. Naravno, u potrebnu dokumentaciju spada i izvod iz APR-a i banke o tekućem dinarskom računu pravnog lica.

Osim toga, svi ostali koraci su identični kao kod investiranja fizičkog lica:

  1. Izbor vrste i rizičnosti investicionog fonda
  2. Određivanje ukupnog limita ulaganja, dužine trajanja investiranja i visine početnog ulaganja
  3. Popunjavanje pristupnice investicionom fondu
  4. Uplata sredstava
  5. Dobijanje potvrde o kupovini IJ

Pravno lice može investirati u investicione fondove

Mogućnosti za oplođenje investiranog kapitala pravnog lica

Kada je u pitanju investiranje pravnih lica kroz investicione fondove, govorimo o dve mogućnosti: kratkoročno i dugoročno investiranje kapitala.

Kratkoročno investiranje

Ukoliko pravno lice poseduje određeni kapital koji mu trenutno nije potreban, a želeo bi da se taj kapital investira do trenutka kada mu bude potreban, može taj kapital da uloži u investicioni fond.

Za takvu vrstu investiranja je najpogodniji novčani fond koji nudi prinos od oko 2% na godišnjem nivou.

Kod investiranja u novčani fond nema ulaznih niti izlaznih troškova, novac je maksimalno likvidan, i u bilo kom trenutku se može podići. Ovo se može posmatrati kao kamata po viđenju ili depozitarna kamata koja se viđa (ne često) kod banaka. Pošto se govori o investiranju u investicioni fond, tu govorimo o prinosu.

Dugoročno investiranje

Dugoročno investiranje pravnih lica predstavlja plasman kapitala na duži rok, odnosno bez nekog planiranog ograničenja. Ovde govorimo o 5, 10 i više godina.

Odlično je za diversifikaciju ulaganja.

Kod dugoročnog investiranja se rok određuje na početku investiranja, ali nije obavezujući i daje mogućnost za povlačenje sredstava i pre tog roku u potpunosti ili delimično. Dakle, dugoročno investiranje, uz stabilan prinos i likvidnost tokom investiranja.

Investiranje pravnih lica u investicione fondove može biti kratkoročno ili dugoročno

Investiranje pravnih lica u investicione fondove - Prednosti dugoročnog investiranja

Investiranje pravnih lica u investicione fondove – Prednosti dugoročnog investiranja

Prednosti dugoročnog investiranja kroz investicione fondove

Dugoročno investiranje pravnih lica je idealan način da pravno lice investira svoj kapital u optimalnom odnosu rizika i dobiti.

Izborom fonda u koji želi da investira (Kako investirati, Korak 1), investitor se opredeluje za nivo rizika i sastav portfolija određenog investicionog fonda.

Na raspolaganju ima:

balansirani fond, koji nudi kombinaciju ulaganja u obveznice i akcije kompanija

akcijski fond, koji investira samo u najjače kompanije SAD i Evrope – Blue  chip, i

akcijski fond, koji investira i na tržištima u razvoju – Rusija, J. Koreja, Kina, Indija…

U zavisnosti od izbora, prinos koji se može očekivati je od 2.5 – 7.5% kod balansiranog fonda, do 4 – 10.5% kod akcijskih fondova, u proseku na godišnjem nivou u proseku kod višegodišnjeg investiranja.

Visina godišnjeg prinosa zavisi od kretanja na svetskim berzama, ali kod dugoročnog investiranja je rizik minimalizovan zbog tendencije berze da konstantno raste u periodima dužim od 10 godina. (Šta su investicioni fondovi)

Dugoročno investiranje predstavlja optimalan odnos rizika i dobiti

Valuta u kojoj se vrši uplata sredstava

Investiranje pravnih lica u investicione fondove se dešava uplatom sredstava u dinarima.

Kod kratkoročnog investiranja u Cash fond, investirani kapital ostaje u dinarima.

Kod dugoročnog investiranja kapital je u akcijama kompanija i shodno tome u dolarima, eurima, rubljama, švajcarskim francima

Pri povlačenju sredstava, isplata se vrši takođe u dinarima.

Uplata sredstava je u dinarima, a  investiranje je u dinarima ili stranim valutama

Knjigovodstveni tretman investiranja

Investiranje pravnih lica zahteva precizan knjigovodstveni tretman.

Kod investiranja u investicione fondove, postoje smernice koje pomažu knjigovođama da na pravi način urade knjiženje. Te smernice možete pogledati OVDE.

Investiranje pravnih lica u investicione fondove - Poreski tretman

Investiranje pravnih lica u investicione fondove – Poreski tretman

Poreski tretman investiranja

Kod investiranja pravnog lica, neophodno je obratiti pažnju na poreski tretman te investicije.

Ukoliko je investicija urodila plodom, odnosno ima dobiti, neophodno je da se plati porez na kapitalnu dobit. Ona iznosi po važećim propisima 15%.

O poreskom tretmanu možete pročitati  OVDE.

Porez se plaća pri prodaji investicionih jedinica, odnosno povlačenju kapitala iz investicionog fonda.

Porez na dobit je 15% kod investicija pravnih lica

Kako započeti investiranje pravnih lica

Prvi korak je da se konsultujete sa ovlašćenim zastupnikom za prodaju investicionih jedinica.

Drugi korak je da zatražite ponudu preko kontakt forme na linku Investirajte sada.

U roku od 12h će Vas kontaktirati Vaš savetnik putem maila, sa pripremljenom dokumentacijom i uputstvima za dalje korake.

 

Prijavite se na našu mail listu kako bi uvek bili upoznati sa najnovijim dešavanjim na polju investicionog ulaganja.

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog