fbpx

Pojam “mali” investitor se koristi za investitora koji na berzi planira da investira manje od 500.000€.

Investiranje je moguće, ali se ne preporučuje zbog procentualno većih troškova investiranja, kao i kompletnog preuzimanja rizika od strane investitora za portfolio menadžment, odluke o investiranju i diversifikaciju rizika.

Pored toga, zbog relativno niske granice investiranja, teže je napraviti diversifikovani portfolio.