fbpx

Disperzija rizika predstavlja ulaganje kapitala u veći broj različitih instrumenata (akcije, vrednosne hartije, više akcija…) s ciljem da se umanji rizik gubitka za ulagača u slučaju da se pojedina kompanija nađe u poslovnim teškoćama. Disperzija može biti geografska, valutna, po industrijama i po kompanijama.

Ovo načelo prati i našu poslovicune stavljati sva jaja u istu korpu“, pošto je veoma malo moguće da se sve kompanije u koje je uložen kapital u istom trenutku nađu u velikim poteškoćama.

Disperzija rizika se postiže diversifikacijom investiranja.