fbpx

Najčešća pitanja


Investicioni fondovi se dele na otvorene i zatvorene.

U otvorene investicione fondove može ulagati svaki zainteresovani investitor, dok su zatvoreni investicioni fondovi rezervisani za zatvoreni krug investitora.

Investicioni fondovi se dele i na akcijske, balansirane i novčane, u zavisnosti od politike ulaganja kapitala.

Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.