fbpx

Najčešća pitanja


Ulazna provizija je trošak koji investitor ima pri započinjanju investiranja. Ovaj trošak ili ulazna provizija se određuje prema ukupnom planu investiranja i iskazuje se u %. Kako se plan investiranja povećava, % ulazne provizije se smanjuje.

Ulazna provizija ili trošak investiranja se plaća pri početku investiranja.

PRIMER:

Kod plana investiranja od 10.000€ ulazna provizija je 5% – 500€.

Kod plana investiranja od 100.000€ ulazna provizija je 3% – 3.000€.

Portfolio označava instrumente u koje je uložen novac koji se plasira preko investicionog fonda. Ovi instrumenti mogu biti akcije, ETF-ovi, obveznice, derivati i drugo.

U protfoliju se nalazi više instrumenata. Što je više instrumenata u portfoliju, time je diversifikacija veća, a samim time i disperzija rizika.

Brokerske usluge obavlja isključivo Kastodi banka (po nalogu Društva za upravljanje).

KoHV vrši dodatnu kontrolu nad svim učesnicima lanca investiranja, dakle nad Kastodi bankom i nad Društvom za upravljanje. Ovo je zbog sprečavanja nenamenskog i nesvrsishodnog trošenja kapitala od strane Kastodi banke i Društva.

Zakonska regulativa nalaže da postoje 2 entiteta kod investiranja putem investicionih fondova – Društvo za upravljanje investicionim fondovima (osmišljava strategiju ulaganja i pravi Prospekat fonda) i Brokersa kuća (u ovom slučaju Kastodi banka) koja sprovodi i kontroliše primenu uslova iz Prospekta. Ovo je urađeno kako bi se sprečilo nenamensko trošenje i investiranje kapitala individualnih investitora u Investiioni fond.

Disperzija rizika predstavlja ulaganje kapitala u veći broj različitih instrumenata (akcije, vrednosne hartije, više akcija…) s ciljem da se umanji rizik gubitka za ulagača u slučaju da se pojedina kompanija nađe u poslovnim teškoćama. Disperzija može biti geografska, valutna, po industrijama i po kompanijama.

Ovo načelo prati i našu poslovicune stavljati sva jaja u istu korpu“, pošto je veoma malo moguće da se sve kompanije u koje je uložen kapital u istom trenutku nađu u velikim poteškoćama.

Disperzija rizika se postiže diversifikacijom investiranja.

Diversifikacija je reč engleskog porekla i označava svako proširenje u različitim pravcima. Pojam je posebno zastupljen u svim aspektima ekonomije.

U investicijama označava investiranje sredstava u vrednosne papire brojnih deoničkih društava. (Veliki rečnik)

Kvalitetna diversifikacija u ulaganjima investicionih fondova predstavlja ulaganje u razne:

  • zemlje
  • kontinente
  • privredne grane
  • valute…

Diversifikacijom se postiže smanjenje ili disperzija rizika ulaganja, što je jedna od glavnih odlika investicionih fondova.

Pojam “mali” investitor se koristi za investitora koji na berzi planira da investira manje od 500.000€.

Investiranje je moguće, ali se ne preporučuje zbog procentualno većih troškova investiranja, kao i kompletnog preuzimanja rizika od strane investitora za portfolio menadžment, odluke o investiranju i diversifikaciju rizika.

Pored toga, zbog relativno niske granice investiranja, teže je napraviti diversifikovani portfolio.

Minimalna investicija u investicioni fond je 5.000 dinara. Ovo se smatra jednokratnom uplatom.

Ukoliko želite da napravite plan uplata i da sebi obezbedite mogućnost investiranja u budućnosti, minimalna uplata je 125+1 za plan od 2.500€.

I kod jednog i kod drugog načina treba računati sa ulaznom provizijon od 5%.

Kod jednokratne uplate od 5.000 din, provizija će biti 250 dinara, a kod plana od 2.500€ provizija će biti 125€.

Investiranje u investicioni fond je lako, ali pre toga je neophodno pročitati Prospekat fonda u koji želimo investirati.

Pored toga je poželjno da se konsultuje savetnik iz ove oblasti koji Vam može dati odgovore na Vaša pitanja vezana za investiranje i pomoći oko početka Vaše investicije.