fbpx

Akcijski investicioni fond

Akcijski fond je otvoreni investicioni fond koji najmanje 75% svoje imovine ulaže vlasničke hartije od vrednosti.

Jednostavnije rečeno, akcijski fond sredstva ulaže u akcije.

Investicioni cilj | Akcijski investicioni fond

Investicioni cilj akcijskog fonda je je ostvarenje visoke stope prinosa, kreiranjem portfolija hartija od vrednosti na najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom sveta, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Akcijski fond ulaže najveći deo svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti – akcije i namenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

Fokus investicione politike fonda može biti ulaganje u  velike i srednje kompanije – „Large i Mid Caps” ili u velike kompanije na tržištima u razvoju, koje su lideri u svojim vlastistim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja.

Ovo se postiže diversifikacijom portfolia, odnosno ulaganjem u više kompanija. Sve kompanije u koje se ulaže prolaze rigoroznu proveru i analizu.

Investicioniona politika | Akcijski investicioni fond

Imovina otvorenog investicionog akcijskog fonda se ulaže u skladu sa prospektom fonda.

Ulaganja su uvek definisana prema ograničenjima u skladu sa kojim se  može ulagati novac. Prospekat mora da odobri Komisija za hartije od vrednosti (KoHV) NBS.

U R. Srbiji novac se može ulagati u:

• vlasničke hartije od vrednosti, uključujući akcije investicionih fondova (Exchange Traded Funds – ETF), kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;
• akcije zatvorenih investicionih fondova kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama;

• dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji
• dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU i druge države, međunarodne finansijske institucije, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država.

Karakteristike i prednosti | Akcijski investicioni fond

Mogućnosti i poreski tretman investiranja | Akcijski investicioni fond

U akcijski fond u Srbiji mogu da investiraju i fizička i pravna lica pod podjednakim uslovima.

Kod investiranja fizičkih lica, postoji oslobađanje od plaćanja poreza ukoliko je novac na investiranju duže od 10 godina.

Poreski tretman je isti, a kod pravnih lica je tačno poznat i knjigovodstveni tretman.

Kao i kod svih investicija, ukoliko postoji dobit, plaća se porez prema trenutno važećim zakonskim odredbama (trenutno je to 15% od dobiti).