fbpx
Povratak na Blog
5 Strategija za investiranje

5 strategija za investiranje u toku korekcije na berzi

Brinu Vas dinamična kretanja na berzi? Potrebna Vam je strategija za investiranje.

Donosimo Vam 5 strategija za investiranje koja će Vam pomoći da Vam  Vaše dugoročne investicije donesu novac!

Strategija za investiranje

 Strategija za investiranje je neophodna za uspeh

5 Strategija za investiranje

Najbitnija stvar koja Vam je potrebna kada ulažete na berzi je strategije za investiranje. Dobar investitor pravi dugoročnu strategiju, koje se drži bez obzira na trenutna dešavanja na berzi. Ovo je jako bitno, pošto dešavanja na berzi investitora stavljaju pred velika iskušenja. Međutim, ako se pridržavamo unapred zamišljene strategije, rezultati neće izostati.

Trenutno na berzama sveta vlada strah! Nekoliko najvećih svetskih berzanskih indexa su u korekciji (pad veći od 10% u odnosu na prethodni maksimum), što je posledica nekoliko faktora. Investitor koji nema dobru strategiju pada u iskušenje da brzopleto odlučuje, što obično nosi sa sobom gubitak.

U nastavku Vam predstavljamo 5 dugoročnih strategija za investiranje, koji će Vam pomoći da i u vreme korekcije, zaradite novac.

Dugoročna strategije za investiranje je neophodna

1. Uložite u investicioni fond umerenog rizika

Investicioni fond niskog rizika (3/7) predstavlja konzervativnu, ali delotvornu strategiju. Takav fond nudi ulaganja i u dužmičke hartije od vrednosti (fiksna kamata) i u vlasničke hartije od vrednosti – akcije velikih kompanija. U isto vreme nosi i dobru diversifikaciju portfolija, što je potrebno radi siguranosti investiranja. Dobit je u skladu sa rizikom.

Primer takvog fonda je i balansirani otvoreni investicioni fond (OIF) PRIMER, kod kojeg se do 50% novca ulaže u hartije od vrednosti sa fiksnom kamatnom stopom, a do 50% portfolija čine akcije velikih međunarodnih kompanija.

2. Uložite u investicioni fond koji u portfoliju ima samo blue-chip kompanije

5 Strategija za investiranje

Investirajte u blue-chip akcije

Ulaganje u blue-chip kompanije sa sobom nosi veliku dividendu i sporije promene, ali veću sigurnost. Blue-chip je izraz kojise koristi za najveće kompanije na određenim berzama.

Primer ovakvog fonda je i akcijski OIF (PRIMER AKCIJSKOG FONDA), koji ulaže u preko 20 blue-chip kompanija. Velika diversifikacija smanjuje rizik, a ulaganje u akcije ipak omogućuje da se zadrži privlačna dobit.

3. Ulažite u akcije koje isplaćuju dividende

Sledeća strategija jeste da ulažete u akcije koje redovno isplaćuju dividende. Dividende se isplaćuju svim vlasnicima akcija iz dobiti koju kompanija ostvari. Ovakve akcije su zvezda vodilja u vremenima kada vrednosti akcija na berzama doživljavaju velike oscilacije. I ako vrednost akcija padne, dividende mogu značiti protivteg za našu investiciju.

U portfoliju OIF Akcijskog investicionog fonda se nalaze isključivo akcije koje isplaćuju dividende!

4. Povećajte dosadašnje investicije

Kao četvrta strategija za investiranje, za one koji su već investirali u neki od investicionih fondova, je povećanje investicije! Trenutak korekcije je idealno vreme da povećate nivo investicije. Naime, ukoliko ste se odlučili za određeni investicioni portfolio, odnosno investicioni fond koji ulaže u određene kompanije, pod pretpostavkom da te kompanije i dalje posluju dobro, nem  razloga da ne uložite ponovo, ovaj put pod povoljnijim uslovima. Kupujte kada je jeftinije!

5. Investirajte u redovnim vremenskim intervalima

5 Strategija za investiranje

Investirajte u redovnim vremenskim intervalima

Naposledku, pokušajte da investirate upravilnim vremenskim razmacija, bez obzira da li trenutno cena ide na gore ili na dole. Investirajte jednom nedeljno, jednom mesečno, jednom kvartalno, i izbeći ćete stres koji Vam neumitno sledi ukoliko pokušate da “predvidite tržište”! Štaviše, uprosečavanje Vašeg investiranja na duži vremenski period će doprineti odgovarajućem odnosu cene i dobitka (cost-average efekt). Ovo će rezultirati stabilnim prinosom na duži vremenski period!

Investiranje nije komplikovano

Ukratko, investiranje nije komplikovano, ukoliko se investira na duži vremenski period, i ako se prati strategija za investiranje!

Počnite da investirate, i pratite svoju strategiju!

5 strategija za investiranje

Investirajte sa strategijom i uživajte

Na raspolaganju sam za sva Vaša pitanja – kontaktirajte me i započnite Vaše investiranje.

Kristijan Fürstner, finansijski savetnik

Ukoliko želite da primate naš Investicioni digitalni bilten, prijavite se na našu email listu

PRIJAVA NA EMAIL LISTU

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog