Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice je u stvari odluka da li prihvatiti veći rizik uz očekivanje i većeg prinosa ili ulagati pod nižim rizikom i zadovoljiti se manjim prinosom. Ulaganje u akcije predstavlja investiranje pod većim rizikom nego investiranje u obveznice. Akcije predstavljaju udeo u vlasništvu kompanije, i njihova vrednost je određena sa nizom faktora koji su promenljivi i na koje ne možemo da utičemo. Neki od ovih faktora su vrednost imovine kompanije, vrednost ugovorenih poslova, ponuda i potražnja na [...]

Read more...