Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice je u stvari odluka da li prihvatiti veći rizik uz očekivanje i većeg prinosa ili ulagati pod nižim rizikom i zadovoljiti se manjim prinosom. Ulaganje u akcije predstavlja investiranje pod većim rizikom nego investiranje u obveznice. Akcije predstavljaju udeo u vlasništvu kompanije, i njihova vrednost je određena sa nizom faktora koji su promenljivi i na koje ne možemo da utičemo. Neki od ovih faktora su vrednost imovine kompanije, vrednost ugovorenih poslova, ponuda i potražnja na [...]

Read more...

U koje akcije se investira novac u investicionim fondovima

U koje akcije se investira novac koji ste uložili u investicione fondove Ko bira akcije i da li investitor može uticati na izbor akcija? Investiranje kroz investicione fondove Investiranje kroz investicione fondove podrazumeva dugoročan plasman kapitala u više akcija, sa ciljem povećanja vrednosti istih i sticanje dobiti. Pored toga kod dugoročnog investiranja, bitno je i to da li Vam akcije plaćaju dividende i kolika je dividenda istih. Pri investiranju u investicione fondove postajete vlasnici investicionih jedinica (IJ), koje predstavljaju udeo u ukupnoj imovini [...]

Read more...
Pad vrednosti akcija

Rasprodaja na berzama, pad vrednosti akcija – veliko sniženje cena!

VELIKO SNIŽENJE CENA! U toku je pad vrednosti akcija na berzama! RASPRODAJA! I ovako bi se moglo okarakterisati trenutno stanje na berzama širom sveta. Šta se dešava trenutno na svetskim berzama Na svetskim berzama je trenutno došlo do korekcije, odnosno do privremenog pada vrednosti akcija. To je normalna pojava na berzi i dešava se periodično. Ono što je najviše iznenadilo investitore jeste dugačak period konstantnog rasta (2009-2018) koji je prethodio ovoj korekciji. Svi su se opustili i navikli da vrednost akcija i [...]

Read more...