Najčešća pitanja


Pojam “mali” investitor se koristi za investitora koji na berzi planira da investira manje od 500.000€.

Investiranje je moguće, ali se ne preporučuje zbog procentualno većih troškova investiranja, kao i kompletnog preuzimanja rizika od strane investitora za portfolio menadžment, odluke o investiranju i diversifikaciju rizika.

Pored toga, zbog relativno niske granice investiranja, teže je napraviti diversifikovani portfolio.

Minimalna investicija u investicioni fond je 5.000 dinara. Ovo se smatra jednokratnom uplatom.

Ukoliko želite da napravite plan uplata i da sebi obezbedite mogućnost investiranja u budućnosti, minimalna uplata je 125+1 za plan od 2.500€.

I kod jednog i kod drugog načina treba računati sa ulaznom provizijon od 5%.

Kod jednokratne uplate od 5.000 din, provizija će biti 250 dinara, a kod plana od 2.500€ provizija će biti 125€.

Investiranje u investicioni fond je lako, ali pre toga je neophodno pročitati Prospekat fonda u koji želimo investirati.

Pored toga je poželjno da se konsultuje savetnik iz ove oblasti koji Vam može dati odgovore na Vaša pitanja vezana za investiranje i pomoći oko početka Vaše investicije.

Investicioni fondovi se dele na otvorene i zatvorene.

U otvorene investicione fondove može ulagati svaki zainteresovani investitor, dok su zatvoreni investicioni fondovi rezervisani za zatvoreni krug investitora.

Investicioni fondovi se dele i na akcijske, balansirane i novčane, u zavisnosti od politike ulaganja kapitala.

Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.